کلاس زبان مدرسه ی نمونه دولتی باقرالعلوم برازجان
زبان انگلیسی
درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

سامی قابل شمارش: اسامی هستند که میتوان انها را بصورت جمع نوشت مانند:

 

 book ( books )     child ( children )        watch ( watches )

 

اسامی غیر قابل شمارش: اسامی هستند که نمیتوان انها را بصورت جمع نوشت و همیشه مفرد هستند.

 

(bread, cheese, butter, water, milk , tea, money, meat, rice )

 

 : به معنی تعداد کمی قبل از اسامی جمع قابل شمارش بکار میرود. afew    

 

E: I  have   afew   books.

 

: به معن